Paskutiniai įrašai
Iškilmė Alkos kalnelyje

Iškilmė Alkos kalnelyje

2017, rugsėjo 18.Renginiai Laukžemės parapijoje

2017 09 17d. Laukžemės km. Alkos kalnelyje vyko iškilmė.
Buvo naujai atšventinta 1924 m. pastatyta, o pastaruoju metu kapitališkai suremontuota šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia. Remonto darbus organizavo E. Stelmokas. Remonto darbus atliko S. Įpilties savanoriai. Finansinę paramą suteikė Kretingos r. savivaldybė, firmų vadovai ir atskiri aukotojai.  Mišias koncelebravo  J. E. Telšių Vyskupas  K. Kėvalas, Palangos dekanas kun. M. Venckus, Vyskupo sekretorius kun. D. Liutika.

Skaityti daugiau…

Vasara pakrypo rudeniop…

Vasara pakrypo rudeniop…

2017, rugpjūčio 21.Naujienos ir skelbimai

Paskutinis vasaros-rugpjūčio sekmadienis (rugpjūčio 27d.) Šventosios parapijos atlaidai. Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės atlaidai. 
Kiekvieno žmogaus gyvenimas banguotas kaip jūra. Didžiumai iš mūsų Marija Kelrodė Žvaigždė. 
Sekmadienį susirinkę draugėn dar kartą nusilenkime savo Dangiškajai Motinai. 

Šv. Mišios:
9.30, 11.00 ir 19.00 val.

Švč. M. Marijos į Dangų Paėmimo šventė…

Švč. M. Marijos į Dangų Paėmimo šventė…

2017, rugpjūčio 15.Naujienos ir skelbimai, Renginiai Šventosios parapijoje

…su žalumynų puokštėmis rankose, su meile širdyse rinkosi šiandien Marijos mylėtojai į Jūrų Žvaigždės šventovę nusilenkti, pagarbinti ir padėkoti Dangiškajai Motinai už nuolatinę, o kartais, stebuklingą globą…

Skaityti daugiau…

Šventinis tvarkaraštis Laukžemės parapijoje

Šventinis tvarkaraštis Laukžemės parapijoje

2017, balandžio 10.Naujienos ir skelbimai

Didįjį ketvirtadienį-Paskutinės vakarienės šv. Mišios 17 00 val.

Didįjį penktadienį-šv. Kryžiaus pagerbimo apeigos 17 00 val.

Didįjį šeštadienį- Velyknakčio šv. Mišios 19 00 val.

Velykose-Prisikėlimo šv. Mišios 12 00 val.

 

Šventinis Velykų pamaldų tvarkaraštis

Šventinis Velykų pamaldų tvarkaraštis

2017, balandžio 3.Naujienos ir skelbimai

Verbų sekmadienis 04 09 – šv. Mišios 11 00 val.

Didžioji savaitė

Didysis ketvirtadienis 04 13 – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18 00 val.

Didysis penktadienis 04 14 – šv. Kryžiaus pagerbimas 19 00 val.

Didysis šeštadienis 04 15 – Velyknakčio šv. Mišios 21 00 val.

Krikšto įžadų atnaujinimui prašom atsinešti žvakutes.

Velykos

Kristaus prisikėlimo šventė 04 16 – šv. Mišios 9 00 val.

Velykų šv. Mišiose gieda Mažeikių savivaldybės mišrus choras „Draugystė“.

04 17 – antroji Velykų diena – šv. Mišios 11 00 val. 

 

Kreipimasis į Šventosios tikinčiuosius

Kreipimasis į Šventosios tikinčiuosius

2017, balandžio 3.Naujienos ir skelbimai

Nuoširdžiai atsiprašau visų, kad nuo savo paskyrimo į Šventąją dienos iki dabar neskyriau pakankamai dėmesio parapijos internetiniam puslapiui ir daugeliui per tai atsirado nemažai keblumų.
Po bažnyčios statybų Mažeikiuose Vyskupo paskirtas į Šventąją  radau pirmtako ilgamečio klebono kun. V. Griciaus pastatytą įspūdingą Marijos garbei skirtą bažnyčią, kurioje malonu melstis su tikinčiaisiais.

Skaityti daugiau…

Archyvas
Konsekracija
Aklųjų maldos diena ŠventojojeStop kadras