Iškilmė Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje

Iškilmė Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje

2015, birželio 10.Naujienos ir skelbimai, Renginiai Šventosios parapijoje

Birželio 14 dieną 11 val. Šv. Mišių metu Dievui dėkosime ir melsimės už literatą, bažnyčios geradarį kun. Antaną Valiušką vardo dienos proga, kuriam gruodį būtų sukakę 100 metų.

Kunigas Antanas Valiuška gimė 1915.12.20, Laumaičių k., Mosėdžio valsčiuje. 1934 m., baigęs šešias gimnazijos klases Skuode, Antanas išlaikė egzaminus į antrąjį Telšių kunigų seminarijos kursą. Seminarijoje priklausė prie žemaičių kalbos studijų būrelio ir buvo seminarijos laikraštėlio Vita Nova redaktorius.

Skaityti daugiau…

Archyvas
Konsekracija
Aklųjų maldos diena Šventojoje