Iškilmė Alkos kalnelyje

Iškilmė Alkos kalnelyje

2017, rugsėjo 18.Renginiai Laukžemės parapijoje

2017 09 17d. Laukžemės km. Alkos kalnelyje vyko iškilmė.
Buvo naujai atšventinta 1924 m. pastatyta, o pastaruoju metu kapitališkai suremontuota šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia. Remonto darbus organizavo E. Stelmokas. Remonto darbus atliko S. Įpilties savanoriai. Finansinę paramą suteikė Kretingos r. savivaldybė, firmų vadovai ir atskiri aukotojai.  Mišias koncelebravo  J. E. Telšių Vyskupas  K. Kėvalas, Palangos dekanas kun. M. Venckus, Vyskupo sekretorius kun. D. Liutika.

Skaityti daugiau…

Archyvas
Konsekracija
Aklųjų maldos diena Šventojoje