Palangos meras Š. Vaitkus apsilankė Šventojoje

Palangos meras Š. Vaitkus apsilankė Šventojoje

2018, liepos 25.Naujienos ir skelbimai

  Antradienį liepos 17 d. Šventojoje lankėsi Palangos meras Š. Vaitkus kartu su savo patarėju P. Žeimiu.
Meras aplankė ir Šventosios kleboną  kan. Z. Degutį.
Susitikime dalyvavo Šventosios seniūnė V. Skeberdytė ,  jos pavaduotojas A. Bacius, Palangos miesto Tarybos narė I. Galdikienė.
Neformalioje aplinkoje buvo  aptarta bažnyčios, parapijos, miestelio problemos. Mėginta numatyti jų sprendimo galimybes. Svečiai apžiūrėjo ir įvertino klebonijos stogo ir vidaus patalpų remonto atliktus darbus.
   Savo ruožtu klebonas padėkojo Merui už paramą, kurios dėka buvo įmanoma atlikti būtinus ir neatidėliotinus  darbus.
Atsisveikindamas Meras išreiškė dažnesnį tokių susitikimų pageidavimą. 
Visi pasidžiaugė susitikime vyravusia bendrystės atmosfera.

DELFI / Tomo Vinicko nuotrauka
 
Šv. Mišios už poetę Vidmantę Jasukaitytę

Šv. Mišios už poetę Vidmantę Jasukaitytę

2018, liepos 20.Naujienos ir skelbimai

Praėjusį šeštadienį liepos 14 d. 19 00 val. Šventosios švč. M. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už poetę Vidmantę Jasukaitytę.

Mišių pradžioje ilgametė poetės draugė Dalia Cibauskaitė perskaitė ištrauką-maldą iš autorės knygos „Golgotos vynuogės“, ir padeklamavo eilėraštį, prasidedantį eilute aš tokia, kaip visi…     

Šv. Mišiose buvo užsiminta, kad ištisa karta augo, maitindamasi rašytojos poetės kūrybiniu lobynu. Ji mokė pažinti tas nematomas bet galimas nujausti (ir privalomas pažinti) subtilias vibracijas: žmogus-žmogus, žmogus-Dievo sukurtasis pasaulis, žmogus-Kūrėjas.

„Mokytojau, jūs ne muzika“,- nuskambėjo prisiminimas iš kitados išleistos trijų apysakų knygelės „Stebuklinga patvorių žolė“.

To vakaro šv. Mišių malonės buvo skiriamos į Amžinybę keliaujančiai Poetei, apdainavusiai ir kelią, ir to kelio tikslą, palaikyti.

Amžinoji šviesa Jai tešviečia…

Daugiau info:
Etaplius.lt | Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

 

Archyvas
Konsekracija
Aklųjų maldos diena Šventojoje