article-image

 Šv. Mišios rugpjūčio 15 d.

Šventojoje: 9.30, 11.00 ir 19.00 val.,
Laukžemėje: 13.00 val.  

Visose šv. Mišiose šventinami atsineštieji žolynai ir vaisiai.
Kiekvienose šv. Mišiose teikiamas palaiminimas sutuoktiniams.

Archyvas