2020, 13 rugsėjo.Naujienos ir įvykiai
article-image

20 09 13 d.  Laukžemės parapijoje Įpilties km.  ant Protėvių kalnelio įvyko Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai.
Gausiai dalyvavo Įpiltiškiai ir šventės svečiai.Šv. Mišias aukojo Palangos dekanas kun. K. Balčiūnas, kuris šiltai ir prasmingai kalbėjo apie Šv. Kryžiaus vertę Išganymo istorijoje ir kiekvieno asmens gyvenime.
Seimo narys A. Vinkus pasidžiaugė galėdamas dalyvauti maldos bendrystėje ir išsakė savo pagarbą Įpiltišių solidarumui sprendžiant bendruomenės problemas.
Laukžemės klebonas kan. Z. Degutis pasidžiaugė protėvių padėtu pamatu  savo ir būsimų kartų tikėjimui, pastatant ant Alkos kalnelio šią koplyčią, kurią, minėdami šimtmečio sukaktį, rekonstravo naujos kartos Įpiltiškiai.
Visi išsiskirstė kupini pakylėtos nuotaikos ir iš Šv. Kryžiaus spinduliuojančios palaimos.

 

Archyvas