article-image

…kaip švyturys ant Jūros kranto stovi Šventosios bažnyčia, pavadinta Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės vardu. Švč. Marija kiekvieno tikinčiojo gyvenimo Kelrodė Žvaigždė užtarianti, globojanti, sauganti.Paskutinis rugpjūčio sekmadienis tituliniai Šventosios bažnyčios atlaidai.
Pagrindines šv. Mišias aukojo J. E. Telšių Vyskupas Ordinaras Algirdas Jurevičius, koncelebravo Kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis ir Palangos dekanas kun. Kęstutis Balčiūnas. Padėkos žodį Vyskupui tarė Šventosios parapijos klebonas g. kanauninkas Z. Degutis.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas