2014, 4 rugsėjo.Naujienos ir įvykiai
article-image

   Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad 1939 m. nuspręsta statyti naują bažnyčią Šventosios miestelyje.  1944 m. Jo Ekscelencija vyskupas Vincentas Borisevičius pavedė „Palangos Gerb. Kunigams“  rūpintis „Šventojoj bažnyčios statybos reikalais“. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, bažnyčios statybos darbai sustojo. 1989 m. prasidėjus lietuvių tautiniam atgimimui, Jo Ekscelencija vyskupas Antanas Vaičius paskyrė brolius pranciškonus aptarnauti Šventosios parapiją, su įpareigojimu rūpintis bažnyčios statyba.

   1994 m. klebono Rimvydo Marozo rūpesčiu pašventintas kertinis bažnyčios akmuo ir įmūryta šį įvykį liudijanti atminimo kapsulė. Bažnyčios statybą iki dabar tęsia Šventosios  klebonas Vidmantas Gricius. 2003 m. Jo Ekselencija Telšių vyskupas Jonas Boruta pašventino Šventosios bažnyčią ir pakvietė parapijiečius ir kurorto svečius maldai.     

Su džiaugsmu kviečiu Jus šių metų rugsėjo mėn. 28 dieną į Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios konsekravimo iškilmę. 

11.00 val.   Šv. Mišios.

Maloniai laukiu jūsų !

Parapijos klebonas
Vidmantas Gricius

Archyvas