article-image

   2023m.rugsėjo mėn. 23 d. Šventosios bažnyčioje buvo pašventinti nauji JOHANUS firmos vargonai.
   Vargonus pašventino J. E. Telšių Vyskupas Algirdas Jurevičius ir pašventintais vargonais vyskupas pirmasis atliko muzikinį kūrinį. Taip pat vyskupas kartu su kurijos kancleriu kan. H. Šneideraičiu, Palangos dekanu kun. K. Balčiūnu ir šventosios klebonu kan. Z. Degučiu koncelebravo šv. Mišių auką. Mišiose giedojo ir jausmingą dainą koncerto metu atliko  Palangos miesto kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovaujamam E. Jucevičiaus
   Po šv. Mišių klebonas kanauninkas Z. Degutis padėkojo Vyskupui už palaimingą maldos bendrystę. Klebonas dėkojo Palangos miesto savivaldybės merui Šarūnui Vaitkui ir savivaldybės tarybai už vienbalsį sprendimą nupirkti Šventosios bažnyčiai vargonus.
   Betarpiškai po šv. Mišių įvyko vargonų muzikos koncertas, kuriame skambėjo visų klausytojų sielas palietusi įvairių autorių muzika. Koncertą užbaigė Muzikos Akademijos profesoriaus V. Prudnikovo skambėjęs balsas.
   „Tegul Tau, Aukščiausias, mano muzika skamba“ (Ps)

Archyvas