article-image

2017 09 17d. Laukžemės km. Alkos kalnelyje vyko iškilmė.
Buvo naujai atšventinta 1924 m. pastatyta, o pastaruoju metu kapitališkai suremontuota šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia. Remonto darbus organizavo E. Stelmokas. Remonto darbus atliko S. Įpilties savanoriai. Finansinę paramą suteikė Kretingos r. savivaldybė, firmų vadovai ir atskiri aukotojai.  Mišias koncelebravo  J. E. Telšių Vyskupas  K. Kėvalas, Palangos dekanas kun. M. Venckus, Vyskupo sekretorius kun. D. Liutika.
„…kitados jūsų protėviai ant šio kalnelio garbino Dievybę, o jūs šiandien čia susirinkę maldos dialoge lenkiatės Dievui“,-šitaip kreipėsi Vyskupas į gausiai susirinkusius S. Įpilties km. tikinčiuosius ir svečius. Savo kalboje Ganytojas pasidžiaugė ypatingu įpiltiškių bendruomeniškumu, nes tik vieningai ir sutartinai besidarbuojant įmanoma atlikti tokius darbus. Atkreipdamas dėmesį į tai, kad minimas Lietuvos valstybės 100-metis, Vyskupas sakė, kad žvelgiant valstybiškai  „ bendruomeniškumo stoka yra pavojus nacionaliniam saugumui“.
Šv. Mišių liturgijoje giedojo Laukžemės parapijos choras.
Įpiltiškių atliktą darbą savo atvykimu ir dovanomis pagerbė Kretingos Meras J. Mažeika, Administracijos direktorius V. Domarkas, vicemerė D. Skruibienė , Darbėnų seniūnas, kultūros darbuotojai.
Parapijos klebonas kan. Z. Degutis dėkojo  iniciatoriams ir savanoriams už atliktą šventą darbą ir džiaugėsi, kad išsaugota beveik prieš šimtmetį  pastatyta koplyčia bus žinia tiems, kurie gyvendami po šimto metų stebėsis mūsų tikėjimu ir meile tėvų palikimui.   


© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas