article-image

Lapkričio 29 d. Laukžemės bažnyčioje vyko šv. apaštalo Andriejaus atlaidai. Šv. Mišias aukojo ir vyskupų laišką Advento proga skaitė  parapijos klebonas Vidmantas Gricius.

Po Mišių parapijos namuose Adventinė popietė  „LAUKIMAS ŽVAKIŲ ŠVIESOJE“. Dalyvavo Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus vaikų folkloro ansamblis (vad. Sigita Dirmeitienė), instrumentinis duetas: Sigita Šimkutė (akordeonas), Valdas Šličius (klavišiniai), smuikininkė Lijana Žiedelytė.

Uždegus pirmąją Pranašų žvakę, palinkėta prasmingo Advento ir Kalėdų laukimo.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas