article-image

2016 m. balandžio 23 dieną parapijos klebonas Vidmantas Gricius Šventosios bendruomenę sukvietė padaryti kilnų darbą: Antano Valiuškos gatvelę paversti tikra alėja – gatvele, apaugusia ąžuolais! Anot renginio vedėjos Rimantės Toliušienės „turbūt nereikia priminti, kad ąžuolas ir lietuvis neišskiriami! Nuo seniausių laikų abu suaugę, abu suleidę šaknis į gimtąją žemę. Kur geriau žmogus nuraminsi širdį, jei neprigludęs prie medžio, kur pasisems jėgų, jei ne iš medžio ar pabuvimo miške, gamtoje. Poetas Henrikas Radauskas apie ąžuolą rašė: „Ir saulė vakare į jį kaip jūron grimzta, /Ir spinduliai jame triukšmauja ir nerimsta, /Ir plaukia jis erdvėj, didingas ir platus, /Kaip senas burlaivis į tolimus kraštus.“ Tame laive, mes, žmonės, gyvenantys šiame gražiame Lietuvos kampelyje, kurio apželdinimu, jo žaliuoju rūbu rūpinamasi nuo pat 1936-ųjų metų. Taigi, šis darbas dirbamas jau 80 metų! Jam vadovavo garbūs miškininkai, girininkai: Marijonas Daujotas, Rimantas Kvyklys, Irmundas Budrikas, Egidijus Japertas… Didžiuojamės gražiais pajūrio pušynais, poilsiavietėmis dėka kruopštaus šių ir kitų, dirbusių ir tebedirbančių, žmonių.“

Po Palangos mero Šarūno Vaitkaus sveikinimo žodžio, vedėja bendruomenės vardu padėkojo merui už „nuoširdų rūpestį ir pastangas, kad ši gatvelė, ši A.Valiuškos alėja apskritai atsirado Šventojoje“ ir pakvietė jį, ir tarybos narius, pirmiesiems pasodinti kraštinius alėjos ąžuoliukus.

Prieš pradedant alėjos sodinimą, sveikinimo žodį tarė buvęs ilgametis Šventosios girininkas Rimantas Kvyklys, mokyklos direktorė Valda Šarkienė, Evangelikų liuteronų kunigas Saulius Varanavičius. Glaustašakius ąžuolus sodino: Kretingos miškų urėdijos atstovai, pagrindinės mokyklos mokytojai, lopšelio-darželio „Sigutė“ atstovai, Šventosios seniūnijos darbuotojai ir seniūnaičiai, Būtingės liuteronų evangelikų parapijos atstovai, miestelio verslininkai, Šventosios bendruomenės nariai, Šventosios katalikų parapijos atstovai.

Sodinant ąžuoliukus skambėjo Skuodo moterų vokalinio ansamblio „Vaivorykštė“ ( vadov. K. Rimienė) dainos. Kareiviška koše vaišino Skuodo septintoji šaulių kuopa.

Stiprybės ir gero augimo ąžuolams, stiprybės ir sveikatos mums visiems!

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

© Marius Mažonas 

Archyvas