Paskutiniai įrašai
Didžioji savaitė ir Viešpaties Prisikėlimo šventė Šventosios ir Laukžemės parapijose

Didžioji savaitė ir Viešpaties Prisikėlimo šventė Šventosios ir Laukžemės parapijose

2019, balandžio 17.Naujienos ir skelbimai

Šventoji:

04.18 d.  Did. Ketvirtadienis – Paskutinės Vakarienės Mišios 19.00 val.
04.19  d. Did. Penktadienis – Viešpaties mirties ant kryžiaus diena – Šv. Kryžiaus  pagerbimo apeigos 19.00 val.
04.20 d. Did. Šeštadienis – Velyknakčio apeigos ir šv. Mišios 20.00 val.  
Atsineškime žvakes-jos bus reikalingos Krikšto įžadų atnaujinimui.
04.21 d. Velykos – Išganytojo Prisikėlimo šventė – Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija 09.00 val.
04.22d. II-ji Velykų diena – Šv. Mišios 11.00 val.


Laukžemė:

04.18 d. Did. Ketvirtadienis – Paskutinės vakarienės šv. Mišios 17.00 val.
04.19 d. Did. Penktadienis – Viešpaties mirties ant kryžiaus diena – Šv. Kryžiaus pagerbimo apeigos 17.00 val.
04.20 d.  Did. Šeštadienis – Velyknakčio šv. Mišios 18.00 val.
04.21 d. Velykos – Viešpaties Prisikėlimo šventė – Prisikėlimo Šv. Mišios 12.00 val.

Palangos meras Š. Vaitkus apsilankė Šventojoje

Palangos meras Š. Vaitkus apsilankė Šventojoje

2018, liepos 25.Naujienos ir skelbimai

  Antradienį liepos 17 d. Šventojoje lankėsi Palangos meras Š. Vaitkus kartu su savo patarėju P. Žeimiu.
Meras aplankė ir Šventosios kleboną  kan. Z. Degutį.
Susitikime dalyvavo Šventosios seniūnė V. Skeberdytė ,  jos pavaduotojas A. Bacius, Palangos miesto Tarybos narė I. Galdikienė.
Neformalioje aplinkoje buvo  aptarta bažnyčios, parapijos, miestelio problemos. Mėginta numatyti jų sprendimo galimybes. Svečiai apžiūrėjo ir įvertino klebonijos stogo ir vidaus patalpų remonto atliktus darbus.
   Savo ruožtu klebonas padėkojo Merui už paramą, kurios dėka buvo įmanoma atlikti būtinus ir neatidėliotinus  darbus.
Atsisveikindamas Meras išreiškė dažnesnį tokių susitikimų pageidavimą. 
Visi pasidžiaugė susitikime vyravusia bendrystės atmosfera.

DELFI / Tomo Vinicko nuotrauka
 
Šv. Mišios už poetę Vidmantę Jasukaitytę

Šv. Mišios už poetę Vidmantę Jasukaitytę

2018, liepos 20.Naujienos ir skelbimai

Praėjusį šeštadienį liepos 14 d. 19 00 val. Šventosios švč. M. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už poetę Vidmantę Jasukaitytę.

Mišių pradžioje ilgametė poetės draugė Dalia Cibauskaitė perskaitė ištrauką-maldą iš autorės knygos „Golgotos vynuogės“, ir padeklamavo eilėraštį, prasidedantį eilute aš tokia, kaip visi…     

Šv. Mišiose buvo užsiminta, kad ištisa karta augo, maitindamasi rašytojos poetės kūrybiniu lobynu. Ji mokė pažinti tas nematomas bet galimas nujausti (ir privalomas pažinti) subtilias vibracijas: žmogus-žmogus, žmogus-Dievo sukurtasis pasaulis, žmogus-Kūrėjas.

„Mokytojau, jūs ne muzika“,- nuskambėjo prisiminimas iš kitados išleistos trijų apysakų knygelės „Stebuklinga patvorių žolė“.

To vakaro šv. Mišių malonės buvo skiriamos į Amžinybę keliaujančiai Poetei, apdainavusiai ir kelią, ir to kelio tikslą, palaikyti.

Amžinoji šviesa Jai tešviečia…

Daugiau info:
Etaplius.lt | Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

 

Adoracija

Adoracija

2018, birželio 29.Naujienos ir skelbimai

Švč. Sakramento adoracija – Švč. Sakramento įsteigimo dieną – ketvirtadieniais 18 00 val.

 

 

 

Bažnyčios lankymas

Bažnyčios lankymas

2018, birželio 29.Naujienos ir skelbimai

Šventosios švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia atidaryta kasdien
10.00 – 21 00 val.

 

Sekmadienis Sekminės – Šventosios dvasios atsiuntimo šventė

Sekmadienis Sekminės – Šventosios dvasios atsiuntimo šventė

2018, gegužės 26.Naujienos ir skelbimai

Laukžemės parapijos Įpilties kaimų tikintieji rinkosi  į savo pamiltą Šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplytėlę šv. Mišių aukai.

Skaityti daugiau…

Archyvas
Konsekracija
Aklųjų maldos diena Šventojoje