Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

     Bažnyčia yra Laukžemės kaime, 1 km į pietryčius nuo Latvijos sienos, Šventosios kairiojo intako – Kulšies – kairiajame krante, 9 km nuo Baltijos jūros, 6 km į Šiaurės vakarus nuo Darbėnų.

     Tarybų Lietuvos enciklopedija teigia, jog 1583 m. Laukžemėje minima bažnyčia. Motiejus Valančius, „Žemaičių vyskupystėje“, rašydamas apie XVII a. Žemaitijos bažnyčias, minėjo 1639 m. Laukžemėje buvus tiksliau neapibūdintą koplyčią, neturinčią jokio turto. 1645 m. dvarininko Andriejaus Radziminskio pastatyta mūrinė bažnyčia, 1857 m. – konsekruota. Ji, matyt, kaip ir buvusi koplyčia, aptarnavo visų pirma dvarą, kuris išlaikė kunigą. 1752 m. ji padidinta barono dvaro valdytojo Konrado fon de Korfo.

no images were found

    1754 m. Palangos seniūnas baronas Henrikas Mirbachas pastatė naują medinę bažnyčią, 1793 m. užrašė bažnyčiai namus bei duoklę pinigais ir daiktais kunigo aprūpinimui. Bažnyčia tikriausiai jau galėjo sutalpinti daugiau žmonių, kadangi Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius 1793 m. įkūrė Laukžemės parapiją.  
     1850 m. parapijos klebono Srebalavičiaus rūpesčiu pastatyta dabartinė medinė bažnyčia, kurią 1852 m. liepos 24 d. konsekravo vyskupas Motiejus Valančius. Parapija priklauso Palangos dekanatui.

no images were found

     Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su apside, turi keturių kolonų frontoną. Viduje yra 3 altoriai ir įdomesnių meno bei kulto daiktų: 1873 m. antepediumas (vilna, karoliukai), 1729 m. pieštas Marijos Škaplierinės paveikslas (aliejus, drobė). Bažnyčios apsidėje yra XX a. pradžios vitražai: Bėgimas į Egiptą ir šv. Jonas Evangelistas.

no images were found

Greta bažnyčios stovi medinė varpinė, statyta 1864 m., perstatyta XX a. pradžioje. Joje yra 1740 m.  Jozefo Litvinovičiaus lietas varinis varpas. Žemaitiška varpinė, apkalta stačiomis lentomis, su mažais langeliais-angomis. Šventoriaus tvora akmenų mūro.
   2005 m. Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios kompleksas pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe.
 

Jolanta Klietkutė, 2011

 

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:
 1. Bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=23593>.
 2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
 3. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 291–292.
 4. Laukžemė. Tarybų Lietuvos enciklopedija. 2 t. Vilnius: vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986, p. 492.
 5. Laukžemės dvaro sodyba. Iš Mūsų paveldas [interaktyvus]  [žiūrėta 2011 m. gruodžio 8 d.]. [Vilnius]: musupaveldas.lt, 2006.
 6. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 377.
   
  Medžiaga pateikta  iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
  bibliotekos virtualios Kretingos krašto enciklopedijos 
  www.kretingosenciklopedija.lt
Skelbimų ir naujienų archyvas