Pamaldų laikas

Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia 

Verbų sekmadienis – Šv. Mišios 11.00 val.
Didžioji savaitė
Didysis ketvirtadienis – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18.00 val.
Didysis penktadienis – Šv. Kryžiaus pagerbimas 18.00 val.
Didysis šeštadienis – Velyknakčio Šv. Mišios 20.00 val.
Krikšto įžadų atnaujinimui prašom atsinešti žvakutes.

Velykos
Sekmadienis – Kristaus prisikėlimo šventė – Šv. Mišios 11.00 val.
Pirmadienis – Antroji Velykų diena – Šv. Mišios 11.00 val.

 
Vasaros metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.):
Sekmadieniais 9.30, 11.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais 19.00 val.
 
Rugsėjo mėn.:
Sekmadieniais 11.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais 19.00 val.
 
Žiemos metu:
Sekmadieniais 11.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais 18.00 val.
 
Gavėnios Kryžiaus Kelio pamaldų laikas:
Sekmadieniais 10.15 val.
 
Gegužinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais po Šv. Mišių
Šeštadieniais ir šiokiadieniais po Šv. Mišių
 
Birželinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais po Šv. Mišių
Šeštadieniais ir šiokiadieniais po Šv. Mišių
 

Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmė (Žolinė):
Rugpjūčio 15 d. Šv. Mišios 9.30 val., 11.00 val., 19.00 val.

Spalio mėn. šiokiadieniais Šv. Mišios 17.00 val.
Rožančius:
Sekmadieniais 10.30 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais po Šv. Mišių
 

Lapkričio 01-ji Visų Šventųjų šventė  
Šv. Mišios visų šventųjų garbei aukojamos 11.00 val.
Vėlinių išvakarių šv. Mišios už mirusiuosius 17.00 val.

Lapkričio 02-ji Vėlinės
Šv. Mišios ir gedulinė procesija už mirusiuosius 11.00 val.

 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai:
Didįjį Šeštadienį
 
Kalėdinių pamaldų laikas
Trečiasis Advento sekmadienis-parapijos rekolekcijos. Tai dvasinės harmonijos susigražinimo diena.
Gruodžio 24 d. Kūčių šv. Mišios 19.00 val.
Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos). Šv. Mišios 11.00 val.
 

Šventosios švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia atidaryta kasdien
10.00 – 21 00 val.

Švč. Sakramento adoracija –švč. Sakramento įsteigimo dieną –
ketvirtadieniais 18 00 val.

Naujeji Metai

Šv.Mišios: gruodžio 31-ąją 18.00 val., sausio 1-ąją  11.00 val.

 

 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

Verbų sekmadienis
Šv. Mišios13.00 val.
 
Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios – 16.00 val.
 
Didysis Penktadienis
Kryžiaus pagerbimo pamaldos  – 16.00 val.
 
Didysis Šeštadienis
VELYKNAKTIS – 18.00 val.
 
VELYKOS 
 KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
Šv. Mišios  – 8.00 val.
 
Gavėnios Kryžiaus Kelio pamaldų laikas:
Sekmadieniais: 12.00 val.
 
Gegužinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais: po Šv. Mišių
Šeštadieniais ir šiokiadieniais: po Šv. Mišių (19.30 val.)
 
Birželinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais: po šv. Mišių

Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmė (Žolinė):
Rugpjūčio 15 d. Šv. Mišios 13.00 val.

 
Spalio mėn. Rožančius:
Sekmadieniais: 12.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais: po Šv. Mišių
 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai:
Didįjį Šeštadienį
 
Atlaidai ir šventės
Šv. Apaštalo Andriejaus (lapkričio 30 d.)
Šv. Velykos
3-ias gavėnios sekmadienis
Karmelio kalno Švč. M. Marija (Škaplierinė) (liepos 16 d.)
Švč. M. Marijos gimimas (rugsėjo 8d.)

Kalėdinių pamaldų laikas
Trečiasis Advento sekmadienis-parapijos rekolekcijos. Tai dvasinės harmonijos susigražinimo diena.
Gruodžio 25-ji Kalėdos. Kristaus gimimo šventė. Šv. Mišios 9.00 val.

 

Skelbimų ir naujienų archyvas