Pamaldų laikas

Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia 

Verbų sekmadienis 04 09 – Šv. Mišios 11.00 val.
Didžioji savaitė
Didysis ketvirtadienis 04 13 – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18.00 val.
Didysis penktadienis 04 14 – Šv. Kryžiaus pagerbimas 19.00 val.
Didysis šeštadienis 04 15 – Velyknakčio Šv. Mišios 21.00 val.
Krikšto įžadų atnaujinimui prašom atsinešti žvakutes.

Velykos
Kristaus prisikėlimo šventė 04 16 – Šv. Mišios 9.00 val.
Velykų šv. Mišiose gieda Mažeikių savivaldybės mišrus choras „Draugystė“.

04 17 – antroji Velykų diena – Šv. Mišios 11 00 val.

 
Vasaros metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.):
Sekmadieniais 9.30, 11.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais 19.00 val.
 
Rugsėjo mėn.:
Sekmadieniais 11.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais 19.00 val.
 
Kitu metu:
Sekmadieniais 11.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais 17.00 val.
 
Gavėnios Kryžiaus Kelio pamaldų laikas:
Sekmadieniais 10.15 val.
 
Gegužinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais po Šv. Mišių
Šeštadieniais ir šiokiadieniais po Šv. Mišių
 
Birželinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais po Šv. Mišių
Šeštadieniais ir šiokiadieniais po Šv. Mišių
 

Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmė (Žolinė):
Rugpjūčio 15 d. Šv. Mišios 9.30 val., 11.00 val., 19.00 val.

Spalio mėn. šiokiadieniais Šv. Mišios 17.00 val.
Rožančius:
Sekmadieniais 10.30 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais po Šv. Mišių
 

Lapkričio 01-ji Visų Šventųjų šventė  
Šv. Mišios visų šventųjų garbei aukojamos 11.00 val.
Vėlinių išvakarių šv. Mišios už mirusiuosius 17.00 val.

Lapkričio 02-ji Vėlinės
Šv. Mišios ir gedulinė procesija už mirusiuosius 11.00 val.

 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai:
Didįjį Šeštadienį
 
KALĖDINIŲ PAMALDŲ LAIKAS
Gruodžio 24 d. Kūčių šv. Mišios 20.00 val.
Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos). Šv. Mišios 11.00 val.
 

Šventosios švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia atidaryta kasdien
10.00 – 21 00 val.

Švč. Sakramento adoracija –švč. Sakramento įsteigimo dieną –
ketvirtadieniais 18 00 val.

Naujeji Metai

Šv.Mišios: gruodžio 31-ąją 18.00 val., sausio 1-ąją  11.00 val.

 

 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

Verbų sekmadienis
Kryžiaus kelias – 12.00 val.
Suma – 13.00 val.
 
Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios
 17.00 val.
 
Didysis Penktadienis
Kryžiaus pagerbimo pamaldos 
17.00 val.
 
Didysis Šeštadienis
VELYKNAKTIS
18.00 val.
 
VELYKOS 
 KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
Šv. Mišios  – 12.00 val.

Sekmadieniais: 13.00 val. 

Gavėnios Kryžiaus Kelio pamaldų laikas:
Sekmadieniais: 12.00 val.
 
Gegužinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais: po Šv. Mišių
Šeštadieniais ir šiokiadieniais: po Šv. Mišių (19.30 val.)
 
Birželinių pamaldų laikas:
Sekmadieniais: po šv. Mišių

Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmė (Žolinė):
Rugpjūčio 15 d. Šv. Mišios 13.00 val.

 
Spalio mėn. Rožančius:
Sekmadieniais: 12.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais: po Šv. Mišių
 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai:
Didįjį Šeštadienį
 
ATLAIDAI IR ŠVENTĖS
Šv. Apaštalo Andriejaus (lapkričio 30 d.)
Šv. Velykos
3-ias gavėnios sekmadienis
Karmelio kalno Švč. M. Marija (Škaplierinė)    (liepos 16 d.)
Švč. M. Marijos gimimas (rugsėjo 8d.)

Skelbimų ir naujienų archyvas