Iš Šventosios parapijos istorijos

MEDINĖ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS BAŽNYČIA
PAUPIO G. 30, PALANGOS M.  SAV.   

 
     1929 m. prelatas dr. Jurgis Galdikas, būdamas Telšių kunigų seminarijos inspektoriumi ir dėstytoju, ant Šventosios upės kranto, už pusantro kilometro nuo besikuriančio žvejų uosto, savo sesers Monikos Kaunienės sodyboje, pastatė medinę bažnyčią, ją iš lauko ir vidaus apkalė lentomis, stogą apklojo cinkuota skarda. Pats statytojas sudarė ir bažnyčios plano projektą. Bažnyčiai davė vardą „Stella Maris“– Marija, Jūrų Žvaigždė. Titulą išreiškia meniškas paveikslas virš altoriaus.
     Pasakojama, kad tais metais jūroje buvo didelė audra, ji užklupo žvejus jūroje, keli iš jų nuskendo, dalis išsigelbėjo. Likusieji gyvi žvejai, norėdami padėkoti Marijai už išgelbėjimą, baržomis į Šventąją parvežė medžiagą bažnyčiai, paruoštą Klaipėdos baldžių dirbtuvėse. Medžiaga iš Šventosios buvo pervežta į statybos vietą ir čia sustatyta.
     Kadangi tarp Palangos ir Šventosios yra 12 km atstumas, statytojas bažnyčią pavedė Telšių vyskupo dispozicijai ir leido laikyti pamaldas besikuriančio miestelio ir apylinkės gyventojams. Tai sudarė vėliau įsikūrusios Šventosios parapijos židinį.
 
     Medinė Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia (Paupio g.30) 2012-05-22 įtraukta į Kultūros vertybių registrą.
 
 
 
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS BAŽNYČIA
JŪROS G. 7, LT-00305  PALANGA
 

 
     Architektų Ričardo Krištopavičiaus ir Gintaro Aperavičiaus suprojektuota nauja bažnyčia Šventojoje pradėta statyti 1991 m. Ją 2003 m. birželio 20 d. pašventino vyskupas Jonas Boruta. Šventosios bažnyčia tenkina ne tik parapijiečių, bet ir vasaros sezono metu atvykstančių poilsiautojų, kurorto svečių religinius poreikius. Prie parapijos buriasi jaunimas, šeimos centrai ir kitos katalikiškos organizacijos.   
 

Skelbimų ir naujienų archyvas