article-image

2014 m. rugsėjo 28 dieną 11.00 val. konsekruota Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia Šventojoje. Iškilmingoms konsekravimo mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta ir vyskupas augziljaras Linas Vodopjanovas bei vyskupo sekretoriai kun. Haroldas Šneideraitis ir diakonas Donatas Liutikas. Iškilmingose mišiose kartu dalyvavo klebonas Vidmantas Gricius, Palangos dekanas Marius Venckus, kun. Rimvydas Marozas, kun. Sigitas Jurčys, mons. Arvydas Ramonas, kan. Jonas Paulauskas, kan. Vladas Gedgaudas, kan. Vilius Viktoravičius, kan. Bronislovas Latakas ir gausi Šventosios parapijos bei svečių bendruomenė.
Parapijos klebonas V. Gricius: „Drauge su parapijos tikinčiaisiais noriu padėkoti visiems geradariams už pastangas, už kantrybę, už jūsų širdies gerumą, už kartu patirtus įvairius gyvenimo sunkumus, statant šią bažnyčią. Atrodytų, tai nedidelis laiko tarpas, nuo 1994 m. Telšių vyskupo Antano Vaičiaus pašventinto kertinio akmens, tačiau jame sutelpa daug prasmingų, ypatingą šviesą skleidžiančių darbų. Šiandien, kai Žemaitija švenčia 600 metų žemaičių krikšto jubiliejų, dėkojame Telšių vyskupui Jonui Borutai ir jo pagalbininkui Linui Vodopjanovui už bažnyčios konsekravimo iškilmę. Ši diena tapo ypatinga data parapijos gyvenime.
Dėkoju visiems šiandien dalyvaujantiems bažnyčios konsekravimo apeigose.
Te Dievas ir Švč. Mergelė Marija Jūrų Žvaigždė jus saugo, testiprina, laimina ir įkvepia naujiems darbams
Ačiū visiems.“

 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

© Marius Mažonas 

Archyvas