Vykdomi ir užbaigti projektai

2013-11-08

Tęsiami Šventosios bažnyčios koplyčios įrengimo darbai

   Perdažius bažnyčios fasadą, tęsiami koplyčios vidaus įrengimo darbai:vyksta betonavimo 
darbai šildomų grindų sistemų montavimui, gaminamos naujos fasadinės ir vidinės durys. 
   Dievui laiminant ir geriems žmonėms padedant, tikimasi, kad kitų metų pavasarį ir koplyčios 
statybos darbai bus baigti.

no images were found

 

2013-09-23

Laukžemės Šv. Andriejaus parapijos namai pasipuoš paveikslu

Palei Galilėjos ežerą Jėzus pamatė du brolius –
            Simoną ir Andriejų – ir pašaukė juos:
            „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“.
Mt 4, 18-19

   Laukžemėje, parapijos namuose, dailininkas monumentalistas Juozas Vosylius tapo paveikslą, atvaizduojantį Mato evangelijos 4 sk., 18-19 eilutės mintį. Kūrinys papuoš Laukžemės parapijos namus.  Tikimasi paveikslą baigti šv. apaštalo Andriejaus iškilmei (lapkričio 30 d.), kurios metu jis ir bus pašventintas.


© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

2013-09-04

Perdažyta Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia

   2013 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais atnaujintas bažnyčios pastatas. Bažnyčia atgavo pirmykštį baltumą. Dabar pastatas geriau apsaugotas nuo lietaus, šalčio ir kitų atmosferos padarinių. Klebonas Vidmantas Gricius dėkingas už tikinčiųjų ir kurorto svečių aukas, kurių dėka ir buvo galimybė atlikti šiuos darbus. Dievui padedant ir tikintiesiems susitelkus, toliau bus tęsiami vidaus statybos darbai.

no images were found

 

Pašventinti Laukžemės šv. apaštalo Andriejaus parapijos namai

   Trečiadienį, 2013 m. birželio 19d. 19 val. vyko neeilinės iškilmės. Šv mišias aukojo Jo Ekscelencija vyskupas Linas Vodopjanovas, Palangos dekanas Marius Venskus, Laukžemės parapijos klebonas Vidmantas Gricius, monsinjorai Rimantas Gudlinkis ir Vytautas Steponas Brazdeikis, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, kunigai Mindaugas Nausėda, Česlovas Degutis, Jonas Kusas. Po šv. Mišių vyskupas Linas Vodopjanovas pašventino Laukžemės šv. apaštalo Andriejaus parapijos namus. Šventės proga susirinkusiuosius sveikino rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Ročys, savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos pirmininkė Lina Stanienė, Darbėnų seniūnas Edvardas Stalmokas, Kretingos miškų ūredijos ūrėdas Antanas Baranauskas kiti svečiai. Susirinkusiems koncertavo Laukžemės kultūros skyriaus ansamblis „Žiburys“, vadovaujamas Alvydo Višinsko, S. Įpilties kultūros skyriaus retro ansamblis, vadovaujamas Živilės Račkutės, grojo Vincas Mockevičius.

            Birželio 21 dieną parapijos namuose buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

   Birželio 23 dieną, po šv. Mišių, parapijiečiai rinkosi Bendruomenės namuose pasiklausyti moterų vokalinio ansamblio „Eglė“, vadovaujamo Eglės Juozapaitienės. Renginyje pasirodė Eglė Juozapaitienė su dukra Ieva Juozapaityte. Ypatingas šventės svečias – Vytautas Juozapaitis. 

 

no images were found

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Dievo motinos skulptūra papuošė Šventąją

   Šventosios Švč. Marijos Jūrų Žvaigždės parapijos namų kiemelyje šeštadienį, gegužės 24 dieną, pastatyta skulptoriaus Algirdo Boso sukurta Dievo motinos skulptūra. Skulptūrą puošia Karališka karūna, kurią Marija gavo kaip Dangaus ir žemės karalienė. Šiuo kūriniu prisidedama prie Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo. 

no images were found

 

Pokyčiai Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus parapijos bendruomenės pastate

     Prie parapijos namų dabar pats darbų įkarštis – vykdomas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas. Pabaigus lauko darbus, statybininkai pastato viduje galės tęsti šildymo įrangos montavimą. Tai leis ir žiemą toliau tęsti vidaus apdailos darbus.

 

Laukžemėje šv. apaštalo Andriejaus aikštėje papuošta Kalėdinė eglė

     Pačiame Laukžemės centre jau spindi įžiebta Kalėdų eglė, papuošta parapijos pastangomis. Išlaki, šakomis turtinga eglė, auganti  šv. apaštalo Andriejaus aikštėje, miestelį puoš iki Trijų karalių.

no images were found

 

Laukžemėje pašventinta paminklinė atminimo lenta

     Pirmąjį Advento sekmadienį Laukžemės parapija šventė dangiškojo globėjo šv. Andriejaus atlaidus. Šv. Mišias  aukojo monsinjoras Arvydas Ramonas, giedojo Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos jaunimo ansamblis „Benedicamus“ (vadovė Gražina Ribokaitė). Po šv. Mišių buvo pašventinta paminklinė atminimo lenta, įamžinanti šv. Andriejaus aikštės sukūrimą. Šio renginio iniciatorius klebonas Vidmantas Gricius padėkojo visiems prisidėjusiems prie šios aikštės sukūrimo. Susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams sveikinimo žodį tarė architektė Daliūtė Saveikienė, skulptorius Arūnas Sakalauskas, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Ročys, Darbėnų seniūnas Edvardas Stalmokas. 

no images were found

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus parapijos bendrumenės namų pastato sutvarkymas I etapas PROJEKTAS

     Laukžemė – labiausiai į šiaurę nutolęs Kretingos rajono kaimas, esantis už 5 km nuo Darbėnų ir 1 km nuo Latvijos sienos. Gyvenamoji erdvė kaime – daugiausia sovietmečiu statyti pastatai, kai kurie iš jų – apleisti ir reikalaujantys investicijų. Tam, kad padidinti Laukžemės patrauklumą, sukurti kokybiškas sąlygas gyventi joje, būtina turėti bendruomenės veiklai pritaikytas patalpas.
     Jau daugiau kaip dešimtmetis, kai iš buvusių kultūros namų kuriami Laukžemės Parapijos namai. Išorė sutvarkyta Laukžemės parapijos ir kt. organizacijų, įmonių, visų geros valios žmonių pastangomis.
Šiuo metu, pasirašius sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija ir gavus finansavimą, įgyvendinamas projektas „Laukžemės Šv. apašt. Andriejaus parapijos bendruomenės namų pastato sutvarkymas I etapas“.
     Sutvarkius ir pritaikius bendruomenės poreikiams Laukžemės parapijos namus, bus galima suburti vietos valdžios atstovus, parapijos kaimų gyventojus ir Laukžemės kaimo bendruomenę veikti kartu, sprendžiant visiems aktualius klausimus.

no images were found

 

Jubiliejinė šv. apaštalo Andriejaus aikštė Laukžemėje gražėja

     Kiekvienas vėlyvas ruduo, žiema, vasara ar ankstyvas pavasaris Laukžemėje atveria naujus architektūros paminklų, urbanistinių erdvių vaizdus. Jubiliejinėje aikštėje, šalia šv. apaštalo Andriejaus skulptūros, galima grožėtis atnaujinamomis parko vejomis, pasodintais gėlynais.

no images were found

 

Šv. Andriejaus skulptūros pašventinimas Laukžemės parapijoje

     2012m. liepos mėn. 29 dieną 11.00 val. Telšių vyskupas Jonas Boruta ir vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas pašventino šv. Andriejaus skulptūrą (aut. Arūnas Sakalauskas) ir aukojo Šv. Mišias. Iškilmėse dalyvavo svečiai kunigai : Palangos dekanas Marius Venskus, kanauninkas Bernardas Talaišis, monsinjoras Arvydas Ramonas, Haroldas Šneideraitis. 

no images were found

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Šventosios bažnyčios koplyčios įrengimo projektas

 

     Šalia didžiosios bažnyčios salės esančioje 70 kv. m. ploto ir 21 metrą į aukštį kylančioje koplyčioje jau atlikti darbai: nutinkuotos sienos, nudažytos ir prikaltos dailylentės. Nors patalpa nedidelė savo plotu, bet labai aukšta. Jau tariamasi dėl didelio sietyno – jis, besileisdamas nuo lubų, savo forma ir švytėjimu turėtų priminti degantį krūmą, kuris Senajame Testamente dažnai minimas kaip Dievo Tėvo simbolis.
    Koplyčioje yra 10 kv. m. stiklo vitrina. Tad gimė sumanymas sukurti vitražą, kuris vaizduotų Šventąją Dvasią. Lengvas, stikle persiliejantis vitražas, puikiai atspindėtų Šventosios  Dvasios plevenimą.
     Patalpos centrinė ašis – kryžius, Dievo Sūnaus simbolis. Šitaip trikampė – kaip ir visa bažnyčia- koplyčia savyje suvienytų visą Švenčiausiąją Trejybę – tad būtų pavadinta jos vardu.
    Koplyčia – labai svarbi bažnyčios ir parapijos gyvenimui. Kiekviena bažnyčia turi turėti Švenčiausiojo Sakramento koplyčią tyliai adoracijai. Čia bus galima perkelti Švenčiausiąjį Sakramentą bažnyčioje vyksiančių koncertų metu. Be to, parapijai, kuri yra didelė tik vasaros sezono metu, svarbu turėti šiltą patalpą, kurioje būtų jauku nuo Kalėdų iki Verbų sekmadienio.
     Koplyčios duris tikimąsi atverti šių metų pabaigoje.

no images were found

 

 

Šv. apaštalo Andriejaus skulptūra

     Pasitinkant Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų, minint Laukžemės parapijos įkūrimo 370 m. ir 160 m. esamos bažnyčios konsekravimo metines, Laukžemės šv. apaštalo Andriejaus parapijoje ruošiamasi pastatyti šv. Andriejaus skulptūrą. Ji kuriama iš granito. Skulptūros aukštis bus apie 3 m. Autorius – skulptorius Arūnas Sakalauskas. Skulptūra stovės prie bažnyčios Jubiliejinėje aikštėje, kurios paruošiamieji darbai jau vyksta. Skulptūros pašventinimas ir aikštės atidarymas numatomas 2012m. liepos 29 d.

no images were found

 

[tfg_social_share]

 
Skelbimų ir naujienų archyvas