2012, 6 gegužės.Naujienos ir įvykiai
article-image

Apaštalinė Penitenciarija, siekdama pagausinti tikinčiųjų religinį gyvenimą ir sielų išganymą, atsižvelgdama į Jo Ekselencijos Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ prašymą,Šventojo Tėvo Benedikto XVI duotomis galiomis iš Bažnyčios dvasinio lobyno mielai suteikia tikintiesiems įprastinėmis sąlygomis (sakramentinė išpažintis, eucharistinė Komunija ir malda Šventojo Tėvo intencija) Šventosios Švenčiausios Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje visuotinius atlaidus, kuriuos galima skirti taip pat tikintiesiems skaistykloje padėti, jei dalyvaus kokiose nors šventose apeigose ar bent pamaldžiai sukalbės Viešpaties maldą ir Tikėjimo išpažinimą titulinės šventės dienoje (Rugpjūčio 22 d.).

Skaityti toliau…

Archyvas