2014, 15 balandžio.Naujienos ir įvykiai
article-image

 

 

 

 

 

Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia

Didysis Ketvirtadienis 

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 19.00 val. 

Didysis Penktadienis

Kryžiaus pagerbimo pamaldos 19.00 val. 

Didysis Šeštadienis

Visą dieną tikinčiuosius kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją prie Kristaus kapo bažnyčioje.13.30 val.

Atvykęs Vyskupas Augziliaras pasveikins tikinčiuosius su džiugia Viešpaties prisikėlimo žinia.

Velyknakčio pamaldos 21.00 val. 

Šv. Velykos

Kristaus PrisikėlimoVelykų sekmadienis 9.00 val. 

Antroji Velykų diena

Šv. Mišios 11.00 val.

 
  

Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

Didysis Ketvirtadienis 

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 17.00 val. 

Didysis Penktadienis

Kryžiaus pagerbimo pamaldos 17.00 val. 

Didysis Šeštadienis

Visą dieną tikinčiuosius kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją prie Kristaus kapo bažnyčioje.

14.00 val. bus giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai

Velyknakčio pamaldos 19.00 val. 

Šv. Velykos

Kristaus PrisikėlimoVelykų sekmadienis 12.30 val. 

 

                      Kviečiame jus giliau įsimąstyti į Kristaus kančios ir prisikėlimo tridienio prasmę, kuri yra visų liturginių metų vainikas.

DŽIUGIŲ IR PRASMINGŲ ŠVENTŲ VELYKŲ !

 

Archyvas