article-image

Būkite šventi… tai paties Išganytojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kreipimasis į kiekvieną žmogų. Šventumas tai pilnavertė, visapusiška asmenybė. Šis siekinys prasideda jaunose dienose ir tęsiasi iki paskutinio žemiškojo gyvenimo atodūsio. Asmenybinio tobulėjimo žingsniams galėtų pasitarnauti ir Būkite šventi stovyklėlė.

Kviečiame aktyviai registruotis.

Archyvas