2017, 3 balandžio.Naujienos ir įvykiai
article-image

Nuoširdžiai atsiprašau visų, kad nuo savo paskyrimo į Šventąją dienos iki dabar neskyriau pakankamai dėmesio parapijos internetiniam puslapiui ir daugeliui per tai atsirado nemažai keblumų.
Po bažnyčios statybų Mažeikiuose Vyskupo paskirtas į Šventąją  radau pirmtako ilgamečio klebono kun. V. Griciaus pastatytą įspūdingą Marijos garbei skirtą bažnyčią, kurioje malonu melstis su tikinčiaisiais.
Artėja pati gražiausia pavasario diena-Velykos-Kristaus prisikėlimo šventė.
Gavėnioje pasninkaudami, nuoširdžiau melsdamiesi, praktikuodami įvairius susitvardymus, atgaila išgrynindami savo asmenybinį pasaulį, dosnumu atsigręždami į stokojančius ruošėmės savo ir Išganytojo  prisikėlimui.
Todėl Velykos tebus turtingos ir dvasine, ir žmogiška patirtimi. 

Klebonas kan. Zenonas Degutis

Archyvas