article-image

 

Prasidėjo Gavėnia, raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną sekmadienį prieš sumos šv. Mišias einame Kryžiaus kelią. Eidami Kryžiaus kelią, junkimės į tą svarbiausią atpirkimo aktą, sekime kenčiantį Išganytoją, mokykimės iš Jo kantrumo, aukos ir meilės dvasios.

 

Archyvas