2014, 24 balandžio.Naujienos ir įvykiai
article-image

   Nenutrūkstama Eucharistinė adoracija Šventosios bažnyčioje prasidės balandžio 25dieną 8.00 val., kuri tęsis iki balandžio 26dienos 8 val. ryto.

  • 18.00 val. Šventosios mišios.

   Adoracijos metu melskimės įvairiomis intencijomis, bet ypač už šeimas, kurias kamuoja sunkumai, už besiruošiančius santuokai.
Kviečiame dalyvauti adoracijoje, ypatingame Dievo pagerbime, Jo garbinime.

  • Balandžio 27-oji diena – Atvelykis arba Tomo Sekmadienis.

   Katalikų Bažnyčia savaitę nuo Velykų iki Atvelykio švenčia kaip Dievo Gailestingumo savaitę, o Atvelykio sekmadienis dar vadinamas Dievo Gailestingumo sekmadieniu.

  • 11.00 val. Šventosios mišios.

            ALELIUJA! KRISTUS PRISIKĖLĖ!

 

Archyvas