article-image

Liepos 19 dieną Laukžemės bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios, kurias aukojo ir pamokslą sakė monsinjoras Vytautas Steponas Brazdeikis.
Pasibaigus šv. Mišioms, parapijos klebonas Vidmantas Gricius padėkojo susirinkusiems ir pakvietė visus atlaidų dalyvius į jubiliejinę aikštę pasiklausyti meninės programos. Susirinkusiems koncertavo Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus liaudiška kapela ,,ONTREP“ vadovas Petras Pučkorius.

 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas