article-image

   Šiuo metu Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią nušvito skulptoriaus Arūno Sakalausko pagamintu Švč. sakramento altoriaus maketu: jo centre stovi tabernakulis, papuoštas A ir Ω simboliais, altoriaus akcentas – kryžius su Nukryžiuotoju. Suderinus ir gavus leidimą, maketą pakeis monumentalus iš granito sukurtas altorius, kuris bus spalviškai priderintas prie bendro bažnyčios interjero. Tikimasi, kad š.m. rugpjūčio pabaigoje altorius bus pašventintas.

 

Archyvas