2012, 11 spalio.Naujienos ir įvykiai
article-image

 

     Spalio 11 d. pradedami iškilmingai minėti popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metai, kurie truks nuo 2012 m. spalio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 24 d. Tikėjimo metai atsiliepia į nūdienos krizę ir poreikį iš naujo atrasti tikėjimo kelionę, susitikimą su Kristumi, iš kurio kyla džiaugsmas ir entuziazmas. Jie sutampa su dviem jubiliejais: II Vatikano Susirinkimo pradžios penkiasdešimtmečiu ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo paskelbimo dvidešimtmečiu.
     Telšių vyskupijos – Šventosios ir Laukžemės – parapijose Tikėjimo metų pamaldos sekmadienį, spalio 14 dieną.
     Tikėjimo metų logotipe pavaizduotas laivas simbolizuoja Bažnyčią. Laivo burės t.y. Bažnyčios varomoji jėga yra Kristus. Tai matyti iš kryžiaus formos stiebo ir Kristų simbolizuojančių raidžių IHS. Fone yra saulė, kuri kartu su Kristaus simbolika žymi Eucharistiją. Oficialaus metų himno pavadinimas yra „Credo, Domine, adauge nobis fidem“ – „Tikiu, Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą”. Šis priegiesmis skamba kaip maldavimas Viešpačiui, kad visi augtų tikėjime, visad silpnam ir reikalingam dieviškos malonės.
     Tikėjimo metų interneto svetainė – www.tikejimometai.lt. Joje nušviečiami ne tik renginiai su Šventuoju Tėvu, bet ir didesnės vyskupų konferencijų, atskirų vyskupijų bei religinių judėjimų iniciatyvos. 

Archyvas