article-image

Vasario 15-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Laukžemės bažnyčioje buvo aukojamos išlkilmingos Šventosios Mišios, kurias aukojo ir pamokslą sakė kanauninkas Bronislovas Latakas. Pasibaigus šv. Mišioms parapijos klebonas Vidmantas Gricius padėkojo susirinkusiems ir visus pakvietė į šventinį minėjimą Parapijos namuose.

Minėjime koncertavo Kretingos rajono kultūros centro Laukžemės skyriaus kolektyvas „Žiburys“, vadovaujamas Alvydo Višinsko ir Palangos miesto kamerinis choras, vadovaujamas Edmundo Jucevičiaus. Susirinkusius sveikino renginio vedėja Aida Mikutienė, Kretingos rajono administracijos direktorius Virginijus Domarkas, Kretingos rajono aadministracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Skruibienė, Darbėnų seniūnas Edvardas Tedevušas Stalmokas, Kretingos rajono tarybos narys Almantas Skruibys, Kretingos rajono tarybos narė Jūratė Sofija Laučiūtė.

Renginio pabaigoje įspūdingai skambėjo abiejų kolektyvų, kartu su surinkusiais, atlikta liaudies daina „Augo kieme klevelis“. Vaišių metu svečiai pasidžiaugė naujai Juozo Vosyliaus nutapytu paveikslu „Marija lanko šventąją Elzbietą“, kuris puošia mažąją parapijos namų salę.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas