article-image

   Liepos 20 dieną Laukžemės bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios, kurias aukojo ir pamokslą sakė kanauninkas Gvidonas Dovydaitis. Pasibaigus šv. Mišioms, parapijos klebonas Vidmantas Gricius padėkojo susirinkusiems bei Marijos radijo klausytojams. Visus parapijiečius ir svečius klebonas pakvietė į jubiliejinę parapijos aikštę pasiklausyti pučiamųjų melodijų.
   Susirinkusiems koncertavo Palangos pučiamųjų orkestras „Palangos orkestras“ ir šokėjų grupė. Orkestro vadovas ir dirigentas – Vygantas Rekašius, šokėjų grupės vadovė – Soneta Baltmiškienė.
   Renginio pabaigoje bendruomenės pirmininkė Aida Mikutienė padėkojo atlikėjams ir įteikė atminimo suvenyrus.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas