article-image

Lapkričio 30 dieną Laukžemės bažnyčioje vyko šv. apaštalo Andriejaus atlaidai. Šv. Mišias aukojo ir vyskupų laišką Advento proga skaitė parapijos klebonas Vidmantas Gricius. Po Mišių parapijos namuose vyko Adventinė popietė. Dalyvavo klasikinės vokalinės muzikos atlikėjų kolektyvas iš Klaipėdos „Ars Cantus“, vadovė Audronė Levickytė ir laisvalaikio būrelis „Savi“, vadovė Aida Mikutienė.

Uždegus pirmąją žvakę, palinkėta prasmingo Advento ir Kalėdų laukimo.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas