article-image

Vasario 28 dieną (sekmadienį) paminėjome monsinjoro Petro Puzaro 10-ąsias mirimo metines. Šiam garbingam žmogui atminti Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta S J., Palangos dekanas kunigas Marius Venskus, Žarėnų parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas, parapijos klebonas Vidmantas Gricius. Šv. Mišioms patarnavo Kurijos sekretoriai diakonai Vidmantas Daugėla ir Paulius Gediminas.
Pagerbti Monsinjoro Petro Puzaro atminimą atvyko Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, savivaldybės Tarybos narys Vaidotas Bacevičius,  Šventosios seniūnė Veronika Skeberdytė, Šventosios seniūnaitis Ramutis Šeštokas, monsinjoro giminės, Šventosios, Laukžemės, Palangos parapijų tikintieji.

Šv. Mišių metu giedojo renesansinės sakralinės polifonijos ansamblis „deCORata“.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas