article-image

2016 m. birželio 3 d. vyko Lietuvos aklųjų maldos diena Šventojoje.  Į renginį atvyko daugiau kaip 500 aklųjų silpnaregių ir jų palydovų iš daugelio Lietuvos vietų.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Lietuvos aklųjų dvasios vadas vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas monsinjoras Juozapas Antanavičius ir parapijos klebonas kunigas Vidmantas Gricius. Mišiose giedojo moterų vokalinis kolektyvas iš Kauno, vadovė Ona Matusevičiūtė. Mišių pradžioje mons. J. Antanavičius pasveikino susirinkusius maldininkus, pasidžiaugė gražios ir prasmingos tradicinės šventės tęstinumu ir prasmingu jubiliejumi – pirmosios aklųjų organizacijos Lietuvoje įkūrimo 90-mečiu.  J. E. vyskupas Jonas Kauneckas nuostabiu pamokslu sujaudino daugelio susirinkusiųjų širdis, paragino neprarasti vilties ir netekus regėjimo, visada gyventi su tikėjimo viltimi.

 Po Mišių bažnyčioje vyko improvizuotas Sakralinės muzikos koncertas. Dalyvavo Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro ansamblis „Vilkpėdė“, vadovas Petras Garšva, solistė iš Klaipėdos Vaida Butautaitė. Klausytojai labai šiltai priėmė atlikėjus, negailėjo aplodismentų.

Šeimininko teisėmis Šventosios seniūnė Veronika Skeberdytė pasidžiaugė, kad 23-oji Lietuvos aklųjų maldos diena vyksta būtent čia, šalies pajūrio mieste. Širdingai  pasveikino šventės dalyvius, džiaugėsi galėdama prisidėti prie šio renginio organizavimo. Šventojiškis kraštotyrininkas Mikelis Balčius papasakojo apie nuostabų pajūrio regioną ir Šventosios miestelį. Neregių bendruomenės atstovė LASS centro tarybos narė Daina Vitkauskienė tarė padėkos ir sveikinimo žodį, pasidžiaugė geros tradicijos puoselėjimu. Beje, Ji daug prisidėjo prie šios dienos renginio organizavimo.

Renginio pabaigoje mons. J. Antanavičiaus padėkojo šeimininkams už šiltą priėmimą, Onutei Matusevičiūtei ir jos vokaliniam ansambliui už nuostabų giedojimą Šv, Mišiose, muzikantams ir dainininkams už gražų koncertą. O baigdamas pasisakymą Katalikiškojo Prano Daunio fondo tarybos vardu įteikė padėkos raštus nuoširdžiai prisidėjusiems prie renginio organizavimo ir prasmingos tradicijos puoselėjimo.

Po Mišių visi buvo pakviesti pasivaišinti kareiviška koše ir arbata. Susirinkusius linksmino Šventosios seniūnijos ansamblis „Eldija“, vadovas Juozas Tubinas ir LASS Mažeikių rajono filialo liaudiškos muzikos kapela, vadovas Petras Letukis. Atvykusios grupės lankėsi muziejuose, parkuose, Baltijos pajūry. Drąsiausi maudėsi jūroje.

Štai tokia šventė buvo ŠVENTOJOJE.

Nuoširdžiai dėkojame už šiltą priėmimą ir galimybę būti kartu – parapijos klebonui kunigui Vidmantui Griciui, seniūnei Veronikai Skeberdytei, Šventosios bendruomenės nariams.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bendruomenės vardu
Juozas Valentukevičius

 

Archyvas