article-image

Balandžio 3 d. Laukžemės bažnyčioje II Velykų (Atvelykio), Dievo Gailestingumosekmadienį, šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Vidmantas Gricius, o pamokslą sakė kan. Bronislovas Latakas.
Po šv. Mišių visi parapijiečiai ir svečiai rinkosi į parapijos namus, kur jų laukė meninė programa „Iš Velykėlių Bobutės pintinės“. Programoje dalyvavo Kretingos kultūros centro kamerinis Choras „Kristale“ (vad. Kristina Rimienė) ir Palangos kamerinis choras (vad. Edmundas Jucevičius). Sveikinimo žodį tarė Darbėnų seniūnas Alvydas Poškys. Renginį vedė Aida Mikutienė.

 © Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas