2020, 24 gruodžio.Naujienos ir įvykiai
article-image

Mieli mano žmonės, ramybė geros valios žmonėms!
Nuožirdžiai sveikinu Jus sulaukus Dievo Sūnaus Gimimo šventės.Šiais metais Kalėdos kitokios: be blaškymosi prekybos centruose, skubėjimo pilnuose keliuose, dovanų kalnuose…
Stabtelėjome, įsižiūrėjome, įsiklausėme. Nutolome nuo kasdienybės šurmulio ir vėl įsiklausėme. Tyla. Išgryninanti, apnuoginanti tyla. Išryškėjo tikrasis lobis, kurį kiekvienas nešiojomės savo širdyje ir kurį kasdienybei leidome užgožti.
Betliejaus žvaigždės šviesa, nušvietusi Dieviškojo Kūdikio gimimą, tegul leis mums pamatyti ir suvokti, kad brangiausios dovanos mumyse. Kelkime iš savo dvasinės gelmės brangiausias meilės vieni kitiems dovanas ir pajuskime, kaip nusileidžia ir prisiglaudžia prie mūsų Dangus…
Pilnos Dangaus ir Jūsų mylinčių širdžių prisiglaudimo tebus šios kitokios Kalėdos!
Laiminanti Apvaizdos ranka telydi Jus ir Jūsų brangiuosius visais ateinančiais metais!

Pagarbus Jūsų klebonas
kan. Zenonas Degutis

Archyvas