2019, 17 balandžio.Naujienos ir įvykiai
article-image

Šventoji:

04.18 d.  Did. Ketvirtadienis – Paskutinės Vakarienės Mišios 19.00 val.
04.19  d. Did. Penktadienis – Viešpaties mirties ant kryžiaus diena – Šv. Kryžiaus  pagerbimo apeigos 19.00 val.
04.20 d. Did. Šeštadienis – Velyknakčio apeigos ir šv. Mišios 20.00 val.  
Atsineškime žvakes-jos bus reikalingos Krikšto įžadų atnaujinimui.
04.21 d. Velykos – Išganytojo Prisikėlimo šventė – Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija 09.00 val.
04.22d. II-ji Velykų diena – Šv. Mišios 11.00 val.


Laukžemė:

04.18 d. Did. Ketvirtadienis – Paskutinės vakarienės šv. Mišios 17.00 val.
04.19 d. Did. Penktadienis – Viešpaties mirties ant kryžiaus diena – Šv. Kryžiaus pagerbimo apeigos 17.00 val.
04.20 d.  Did. Šeštadienis – Velyknakčio šv. Mišios 18.00 val.
04.21 d. Velykos – Viešpaties Prisikėlimo šventė – Prisikėlimo Šv. Mišios 12.00 val.

Archyvas