article-image

   Trečiadienį, 2013 m. birželio 19d. 19 val. vyko neeilinės iškilmės. Šv mišias aukojo Jo Ekscelencija vyskupas Linas Vodopjanovas, Palangos dekanas Marius Venskus, Laukžemės parapijos klebonas Vidmantas Gricius, monsinjorai Rimantas Gudlinkis ir Vytautas Steponas Brazdeikis, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, kunigai Mindaugas Nausėda, Česlovas Degutis, Jonas Kusas. Po šv. Mišių vyskupas Linas Vodopjanovas pašventino Laukžemės šv. apaštalo Andriejaus parapijos namus. Šventės proga susirinkusiuosius sveikino rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Ročys, savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos pirmininkė Lina Stanienė, Darbėnų seniūnas Edvardas Stalmokas, Kretingos miškų ūredijos ūrėdas Antanas Baranauskas kiti svečiai. Susirinkusiems koncertavo Laukžemės kultūros skyriaus ansamblis „Žiburys“, vadovaujamas Alvydo Višinsko, S. Įpilties kultūros skyriaus retro ansamblis, vadovaujamas Živilės Račkutės, grojo Vincas Mockevičius.

            Birželio 21 dieną parapijos namuose buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

   Birželio 23 dieną, po šv. Mišių, parapijiečiai rinkosi Bendruomenės namuose pasiklausyti moterų vokalinio ansamblio „Eglė“, vadovaujamo Eglės Juozapaitienės. Renginyje pasirodė Eglė Juozapaitienė su dukra Ieva Juozapaityte. Ypatingas šventės svečias – Vytautas Juozapaitis. 

 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas