Rugsėjo 19-21 dienomis Šventojoje vyko pasiruošimo Lietuvos Jaunimo dienų Šiauliuose organizacinio aktyvo konferencijos, kurioms vadovavo J.E. Vilniaus vyskupas augzilijaras D. Trijonis ir kuriose buvo aptariami organizaciniai klausimai. Rugsėjo 20-ją atvyko pasimelsti  ir jungtinių pajėgų dvasią palaikyti Telšių vyskupas ordinaras K. Kėvalas.

Dieve, laimink kilnias pastangas.
Archyvas