article-image

2015 m. lapkričio 29 dieną vyks Dangiškojo globėjo šv. Apaštalo Andriejaus atlaidai.
13.00 val. šv. Mišios.
Po mišių – parapijos namuose Adventinė popietė.
Kviečiame dalyvauti.

 

 

Archyvas