article-image

Laukžemėje pašventinta paminklinė atminimo lenta

     Pirmąjį Advento sekmadienį Laukžemės parapija šventė dangiškojo globėjo šv. Andriejaus atlaidus. Šv. Mišias  aukojo monsinjoras Arvydas Ramonas, giedojo Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos jaunimo ansamblis „Benedicamus“ (vadovė Gražina Ribokaitė). Po šv. Mišių buvo pašventinta paminklinė atminimo lenta, įamžinanti šv. Andriejaus aikštės sukūrimą. Šio renginio iniciatorius klebonas Vidmantas Gricius padėkojo visiems prisidėjusiems prie šios aikštės sukūrimo. Susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams sveikinimo žodį tarė architektė Daliūtė Saveikienė, skulptorius Arūnas Sakalauskas, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Ročys, Darbėnų seniūnas Edvardas Stalmokas. 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 
Archyvas