article-image

Šv. Andriejaus skulptūros pašventinimas Laukžemės parapijoje

     2012m. liepos mėn. 29 dieną 11.00 val. Telšių vyskupas Jonas Boruta ir vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas pašventino šv. Andriejaus skulptūrą (aut. Arūnas Sakalauskas) ir aukojo Šv. Mišias. Iškilmėse dalyvavo svečiai kunigai : Palangos dekanas Marius Venskus, kanauninkas Bernardas Talaišis, monsinjoras Arvydas Ramonas, Haroldas Šneideraitis. 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas