article-image
…su žalumynų puokštėmis rankose, su meile širdyse rinkosi šiandien Marijos mylėtojai į Jūrų Žvaigždės šventovę nusilenkti, pagarbinti ir padėkoti Dangiškajai Motinai už nuolatinę, o kartais, stebuklingą globą…

Tegul nuolat žavi mus ši nusižeminimo ir išaukštinimo sintezės šventė!
 
Archyvas