article-image

   Gruodžio 1 dieną 13.00 val. vyko šv. apaštalo Andriejaus atlaidai Laukžemės bažnyčioje. Pirmąjį Advento sekmadienį pradėti Lietuvos vyskupų paskelbti Šeimos metai. Šv. Mišių metu skaitytas vyskupų ganytojiškas laiškas. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.
   Po mišių parapijos namuose vyko Adventinė popietė, kurios metu pašventintas dailininko Juozo Vosyliaus nutapytas sieninis pano „Šv. apaštalo Andriejaus pašaukimas“. Paveikslą pašventino Laukžemės parapijos klebonas Vidmantas Gricius. Iškilmėse dalyvavo dailininkas Juozas Vosylius, Darbėnų seniūnas Edvardas Stalmokas, Šventosios kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Elija“ (vad. Juozas Tubinas), jaunųjų gitaristų būrelis (vad. Alvydas Višinskas), laisvalaikio būrelis „Savi“ (vad. Aida Mikutienė), Senosios Įpilties Vaikų dramos kolektyvas „Impiltukai“ (vad. Danutė Bružienė), gausus svečių ir parapijiečių būrys. Renginį vedė Aida Mikutienė.
   Uždegus pirmąją Advento žvakę, palinkėta prasmingo Advento ir Kalėdų laukimo.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas