article-image

   Sausio 5 dieną šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Koncelebravo Telšių vyskupo vikaras mons. Rimantas Gudlinkis, Palangos dekanas Marius Venskus, vyskupo sekretorius Haroldas Šneideraitis, parapijos klebonas Vidmantas Gricius. Pagal seną bažnyčios tradiciją buvo pašventintos išminčių dovanos, kuriose įžvelgiami trys Kristaus slėpinių aspektai: auksas rodąs Jėzaus karalystę, smilkalai – Dievo sūnystę, mira – Jo kančios slėpinį. Šv. Mišiose dalyvavo gausus būrys parapijiečių ir svečių. Bažnyčioje buvo dalijama šventinta kreida, kuria tikintieji namų duris ženklins Trijų Karalių raidėmis.
   Šiose iškilmėse parapijos klebonas Vidmantas Gricius paminėjo savo Tarnystės Dievui ir žmonėms 20-metį bei 45-ąjį gimtadienį. 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas