Renginiai Laukžemės parapijoje
Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos

2018, gegužės 12.Naujienos ir skelbimai, Renginiai Laukžemės parapijoje

… kilniajam vardui garbę atiduokim,
    Kuo nuoširdžiausiai giesmeles giedokim.

Gegužis-gražiausias metų mėnuo. Galbūt todėl jis paskirtas Marijos garbei. Gražiausios giesmės, gražiausi litanijų kreipiniai-Marijai…
Antradienį gegužės 8  d. Laukžemės parapijos Įpilties kaimų tikintieji rinkosi Gegužinėms pamaldoms.

Skaityti daugiau…

Iškilmė Alkos kalnelyje

Iškilmė Alkos kalnelyje

2017, rugsėjo 18.Renginiai Laukžemės parapijoje

2017 09 17d. Laukžemės km. Alkos kalnelyje vyko iškilmė.
Buvo naujai atšventinta 1924 m. pastatyta, o pastaruoju metu kapitališkai suremontuota šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia. Remonto darbus organizavo E. Stelmokas. Remonto darbus atliko S. Įpilties savanoriai. Finansinę paramą suteikė Kretingos r. savivaldybė, firmų vadovai ir atskiri aukotojai.  Mišias koncelebravo  J. E. Telšių Vyskupas  K. Kėvalas, Palangos dekanas kun. M. Venckus, Vyskupo sekretorius kun. D. Liutika.

Skaityti daugiau…

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai + video

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai + video

2016, liepos 18.Naujienos ir skelbimai, Renginiai Laukžemės parapijoje, Renginiai Šventosios parapijoje

Liepos 17 dieną Laukžemės bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mšios, kurias aukojo ir pamokslą sakė kanauninkas Gvidonas Dovidaitis. Pasibaigus šv. Mišioms, parapijos klebonas Vidmantas Gricius padėkojo susirinkusiems ir pakvietė visus atlaidų dalyvius į Parapijos namus.

Skaityti daugiau…

Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Laukžemėje

Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Laukžemėje

2016, liepos 15.Naujienos ir skelbimai, Renginiai Laukžemės parapijoje, Renginiai Šventosios parapijoje

Liepos 17 dieną 13.00 val. Laukžemės šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčioje Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidai.

Skaityti daugiau…

Atvelykio sekmadienis Laukžemėje

Atvelykio sekmadienis Laukžemėje

2016, balandžio 4.Naujienos ir skelbimai, Renginiai Laukžemės parapijoje

Balandžio 3 d. Laukžemės bažnyčioje II Velykų (Atvelykio), Dievo Gailestingumosekmadienį, šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Vidmantas Gricius, o pamokslą sakė kan. Bronislovas Latakas.

Skaityti daugiau…

Antroji šv. Kalėdų diena Laukžemėje

Antroji šv. Kalėdų diena Laukžemėje

2015, gruodžio 28.Renginiai Laukžemės parapijoje

 Gruodžio 26 dieną po šv. Mišių į Laukžemės Šv. Andriejaus parapijos namus atvyko Kalėdų senelis su dovanomis pasižiūrėti Kalėdinės programos, kurią atliko vienintelis šalyje unikaliu lietuvių liaudies instrumentu – skrabalais profesionaliai grojantis solistas Remigijus Šilinskas.

Skaityti daugiau…

Archyvas
Konsekracija
Aklųjų maldos diena Šventojoje