article-image

… kilniajam vardui garbę atiduokim,
    Kuo nuoširdžiausiai giesmeles giedokim.

Gegužis-gražiausias metų mėnuo. Galbūt todėl jis paskirtas Marijos garbei. Gražiausios giesmės, gražiausi litanijų kreipiniai-Marijai…
Antradienį gegužės 8  d. Laukžemės parapijos Įpilties kaimų tikintieji rinkosi Gegužinėms pamaldoms.
Prieš metus suremontuotoje ir Vyskupo K. Kėvalo pašventintoje koplyčioje ant kalnelio po šv. Mišių skambėjo švč. M. Marijos garbei litanija ir giesmės. Pamaldose dalyvavo apie 60 maldininkų. 
Po visus dvasiškai pakylėjusių maldų buvęs Laukžemės seniūnas E. Stelmokas pakvietė visus pabendrauti prie puodelio arbatos.
Tikintiesiems pageidaujant, nutarta Sekmines švęsti gegužės 20 d. 15 00 val. toje pačioje šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčioje…

 

Archyvas