article-image

Gruodžio 20 dieną šventėme kunigo Antano Valiuškos 100-ąsias gimimo metines. Šiam iškiliam žmogui atminti Šv. Mišias aukojo vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, vyskupo sekretorius Haroldas  Šneideraitis, Šventosios parapijos klebonas kun. Vidmantas Gricius, mišių metu giedojo Skuodo parapijos choras, vadovaujamas Bronislovo Anužio.

Po Šv. Mišių svečiai rinkosi į Šventosios pagr. mokyklos aktų salę. Susirinkusiems išsamią kun. literato A. Valiuškos biografiją pristatė Klaipėdos dramos teatro aktorė Regina Šaltenytė, jo eiles skaitė Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos moksleivis Vilius Kaupas, muzikinius kūrinius atliko solistė Vaida Genytė ir gitaristas Sergejus Krinicinas. Šventės dalyvius sveikino Palangos m. meras Šarūnas Vaitkus, Skuodo m. meras Petras Pušinskas, renginio pabaigoje padėkos žodžius tarė parapijos klebonas kun. Vidmantas Gricius.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

© Marius Mažonas 

 

 

Archyvas