article-image

Rugsėjo 27 dieną parapijoje šventėme bažnyčios pirmąsias konsekravimo metines. Šv. Mišias už bažnyčios geradarius aukojo monsinjoras Arvydas Ramonas ir Šventosios parapijos klebonas kunigas Vidmantas Gricius. Pašventinti liturginiai reikmenys (mišių taurė ir komuninė), kuriuos parapijai dovanojo Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. teologijos daktaras Vladas Gedgaudas.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas