article-image

Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus parapijos bendruomenės namų pastato sutvarkymas I etapas PROJEKTAS

     Laukžemė – labiausiai į šiaurę nutolęs Kretingos rajono kaimas, esantis už 5 km nuo Darbėnų ir 1 km nuo Latvijos sienos. Gyvenamoji erdvė kaime – daugiausia sovietmečiu statyti pastatai, kai kurie iš jų – apleisti ir reikalaujantys investicijų. Tam, kad padidinti Laukžemės patrauklumą, sukurti kokybiškas sąlygas gyventi joje, būtina turėti bendruomenės veiklai pritaikytas patalpas.
     Jau daugiau kaip dešimtmetis, kai iš buvusių kultūros namų kuriami Laukžemės Parapijos namai. Išorė sutvarkyta Laukžemės parapijos ir kt. organizacijų, įmonių, visų geros valios žmonių pastangomis.
Šiuo metu, pasirašius sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija ir gavus finansavimą, įgyvendinamas projektas „Laukžemės Šv. apašt. Andriejaus parapijos bendruomenės namų pastato sutvarkymas I etapas“.
     Sutvarkius ir pritaikius bendruomenės poreikiams Laukžemės parapijos namus, bus galima suburti vietos valdžios atstovus, parapijos kaimų gyventojus ir Laukžemės kaimo bendruomenę veikti kartu, sprendžiant visiems aktualius klausimus.
 
 
Archyvas