2018, 20 liepos.Naujienos ir įvykiai
article-image

Praėjusį šeštadienį liepos 14 d. 19 00 val. Šventosios švč. M. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už poetę Vidmantę Jasukaitytę.

Mišių pradžioje ilgametė poetės draugė Dalia Cibauskaitė perskaitė ištrauką-maldą iš autorės knygos „Golgotos vynuogės“, ir padeklamavo eilėraštį, prasidedantį eilute aš tokia, kaip visi…     

Šv. Mišiose buvo užsiminta, kad ištisa karta augo, maitindamasi rašytojos poetės kūrybiniu lobynu. Ji mokė pažinti tas nematomas bet galimas nujausti (ir privalomas pažinti) subtilias vibracijas: žmogus-žmogus, žmogus-Dievo sukurtasis pasaulis, žmogus-Kūrėjas.

„Mokytojau, jūs ne muzika“,- nuskambėjo prisiminimas iš kitados išleistos trijų apysakų knygelės „Stebuklinga patvorių žolė“.

To vakaro šv. Mišių malonės buvo skiriamos į Amžinybę keliaujančiai Poetei, apdainavusiai ir kelią, ir to kelio tikslą, palaikyti.

Amžinoji šviesa Jai tešviečia…

Daugiau info:
Etaplius.lt | Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

 

Archyvas