2013, 6 rugpjūčio.Naujienos ir įvykiai
article-image

   Rugpjūčio 4 dieną Laukžemės ir Šventosios parapijų tikintieji dalyvavo pagrindinėse Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo IV Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso iškilmingose šv. Mišiose, Eucharistinėje procesijoje Telšių miesto gatvėmis. Savo buvimu ir maldomis dėkojo Viešpačiui už Krikšto malonę ir kvietimą būti Jo vaikais ir viena šeima Kristuje! 

 

Archyvas